Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hoe dichterbij, hoe belangrijker

Daar zetten we ons elke dag voor in.

Waarde toevoegen

Een organisatie heeft als doel waarde toevoegen. Met je onderneming of met ondernemen moet je ook waarde toevoegen voor alle belanghebbenden. In het verleden dacht ik altijd dat er 4 belangrijke groepen belanghebbenden waren, namelijk toeleveranciers, klanten, aandeelhouders en werknemers. Voor al die componenten wordt waarde toegevoegd. En daar stop je ook energie in.
In de loop der jaren ben ik me gaan realiseren dat er een vijfde belanghebbende is die minstens zo belangrijk is. ‘De omgeving’ ofwel ‘het environment’ is een zeer belangrijke belanghebbende. Die ‘omgeving’ speelt vooral in je eigen buurt.

Lokaal

Voor iedereen geldt, hoe dichterbij, hoe belangrijker. Precies daarom vind ik lokaal ondernemen zo belangrijk. Ik ben om diezelfde reden voorstander van een goed georganiseerde overheid die oog heeft voor het MKB die lokaal ondernemen. Daar zit een wisselwerking in omdat het bijdraagt aan een goede omgeving. Onze meubelen worden dan ook gewoon hier in Brabant, in Raamsdonksveer in onze eigen fabriek gemaakt. Wij besteden niets uit aan Azië, Oost-Europa of waar dan ook. Vanzelfsprekend houden wij ons bij ons maakproces aan alle regelgeving, welke mede verantwoordelijk is voor het environment. Dat maakt meteen ‘mijn bruggetje’ naar duurzaamheid.

Duurzaam

In onze ogen is dat het zo min mogelijk belasten van je omgeving. In de eerste plaats doen we dat door spullen te maken die tijdloos zijn en vooral lang mee gaan! We gebruiken daarvoor hoogwaardige materialen. Alle materialen die wij gebruiken zijn op een zo duurzaam mogelijke wijze gemaakt en voldoen minimaal aan Europese wetgeving. Denk daarbij aan de maximale CO2 uitstoot, stikstof uitstoot maar ook andere milieu-aspecten, zoals bijvoorbeeld het minimaliseren van transport. Hoe dichterbij je je materialen betrekt, hoe minder vervoer daarvoor nodig is. Een belangrijk onderdeel van ons materiaal is leer. Leer is van zichzelf al een restproduct van de slachterij wat opgewaardeerd ofwel veredeld wordt, zodat het weer hergebruikt kan worden. Iets wat nauwelijks waarde had, wordt weer waardevol. Dit hergebruik is bijna net zo oud als de mensheid zelf. Naast het milieu, maken ook maatschappelijke aspecten onderdeel uit van ‘de omgeving’. Zoals scholen, veiligheid, gezondheid etc

Mensen

Voor ons zijn de medewerkers uiteraard ook heel belangrijk. Zonder hun kennis en vakmanschap die in ze in hun werkend leven opdoen zouden we niet zulke mooie en bijzondere producten kunnen maken. Eigenlijk iedereen die aan het proces deelneemt is belangrijk. We geven onze medewerkers bewust het belang van gezondheid mee wat zich vertaalt in het letten op een goede werkhouding, een continue controle van het klimaat in de fabriek, het bieden van gelegenheid tot ontwikkeling en opleiding, de maandelijkse inzet van een fysiotherapeut/masseuse, de wekelijkse fruitvoorziening etc.

Filosofie

Gerard en Ton van den Berg groeiden op in de Meubelfabriek van hun vader G.A. Van Den Berg Meubelen Hellevoetsluis. Als zonen van een meubelmaker weten Gerard en Ton haarfijn hoe zij dit ambacht moeten uitoefenen en moeten overbrengen naar de wereld om hen heen. Zo ook naar Marieke (dochter van Ton) en Jasper (zoon van Gerard) die al de 3e generatie meubelmakers zijn binnen de familie. Door het ontwerpen van tijdloze meubelen met een duidelijke vormgeving en het gebruik van unieke natuurlijke materialen creëert LABEL | Vandenberg sinds 1991 meubelen die met je meeleven. Ton geniet inmiddels van zijn vrije tijd, maar de familie kan nog altijd een beroep doen op zijn kennis en expertise.

Nederlands design

“Probeer de pure vorm vast te houden vanaf de eerste schets tot en met de productie”

Volop keuze in uitvoering

“Onze designmeubelen, jouw stijl.”

Gemaakt in Raamsdonkveer

“Handwerk waarbij vakmanschap en kennis is vereist.”